PMS och PMDS
  • Fri frakt
  • Snabb leverans
  • Smidiga abonnemang

Vad är PMS?

PMS står för premenstruellt syndrom, vilket är en benämning för en kombination av symptom som många kvinnor lider av en vecka eller så innan menstruationen.

Vissa drabbas av PMS-symptom redan i tonåren, men vanligast är det bland kvinnor över 30 år. Besvären kan även uppkomma eller förvärras i samband med stora hormonförändringar, som att föda barn.

Symptom visar sig vanligen upp till fem dagar innan mensen startar och försvinner sedan under menstruationen. För vissa startar problemen dock redan vid ägglossningen. Omkring fyra av fem menstruerande kvinnor upplever någon form av PMS-besvär. Sett till en kvinnas genomsnittliga fertila period innebär detta att man upplever PMS-besvär under nästan 3 000 dagar av sitt liv. Detta motsvarar mer än åtta år av en kvinnas liv!

Trots att så många drabbas, är den faktiska orsaken till PMS-besvären fortfarande inte helt klarlagd. Tidigare trodde man att det berodde på en hormonell obalans under menscykeln, men nu tror forskarna snarare att det handlar om en överkänslighet i hjärnan för ämnen som bildas när hormonet progesteron bryts ner.

Efter ägglossningen ökar progesteronnivån i kroppen. Förutsatt att man inte blir gravid, sjunker sedan nivån igen. Troligen är det alltså de nedbrytningsprodukter som den förhöjda progesteronnivån ger upphov till som utlöser PMS-besvären. Ett sätt att bli av med PMS-besvär är också att använda ett kombinerat p-piller som förhindrar att ägglossningen sker.

Det finns också en ärftlighet inblandad i PMS-problematiken. Det är alltså mer troligt att du själv drabbas av PMS-besvär om din mamma haft samma problem.

Eftersom PMS kommer med regelbundenhet kan det vara bra att förvarna nära och kära i sin omgivning om de problem man upplever, för att få ökad förståelse. Många upplever också positiv effekt av att motionera och vara fysiskt aktiv, träna yoga eller annan avslappning, undvika stress, sova ordentlig, äta bra och på regelbundna tider samt vara återhållsam med alkohol.