Krillolja
  • Fri frakt
  • Snabb leverans
  • Smidiga abonnemang

Vad är krill?

Krill är små kräftdjur som lever i havet. De är ca fem cm långa och väger ungefär lika mycket som ett gem. Ordet "krill" är norska för yngel eller småfisk, men de går också under namnet "Euphausia Superba". Krill flyter omkring i stora stim ute i världshaven. Dessa stim är ibland så täta att havsytan ser ut att ha en rosaaktig yta.

Undersökningar pekar på att förekomsten av krill är 2,5 gånger högre i västra Atlanten än i Indiska oceanen. Hur långt söderut de finns är inte fastställt, eftersom de till stor del lever under packad is där de inte kan observeras. De uppskattningar som gjorts av denna arts biomassa tyder ändå på att det är den mest förekommande arten på jorden.

Krill äter små mikroskopiska växter (växtplankton - en rik källa till omega-3 och klorofyll), som flyter omkring nära havsytan och lever av koldioxid och solljus. Krill äter också små mikroskopiska djur (djurplankton). På vintern måste krill hitta annan föda och lever då på exempelvis alger, som växer på undersidan av isen samt på havsbotten.

Vad är krillolja och var kommer den ifrån?

Krillolja är en omega-3-källa och anses vara ett kraftfullare alternativ än fiskolja. Till skillnad från många fiskoljor, innehåller krillolja inga föroreningar och behöver därför inte genomgå samma tuffa bearbetning som fiskolja.

Krill är rika på den mycket potenta antioxidanten astaxanthin. Förutom att ge krillen dess rosa färg, innehar den de hälsofrämjande egenskaperna hos antioxidanter. Tack vare att astaxanthin håller krillolja så färsk, finns det inget behov av att tillsätta konserveringsmedel för att upprätthålla långsiktig stabilitet.

Cleanmarine® Krill Oil kommer från det renaste havet på planeten – Antarktiska oceanen, vilket resulterar i den bästa krillolja.