Hjärnhälsa
  • Fri frakt
  • Snabb leverans
  • Smidiga abonnemang

Hjärnan och Cleanmarine®

Din hjärna är ledningscentral för det komplexa nervsystem som förmedlar viktig information till och från resten av kroppen. Detta är också den del av kroppen som lagrar och återkopplar till dina tankar, känslor och minnen samt övervakar dina reaktioner, formar dit tal, styr dina handlingar och uttrycker din personlighet. Det är en hel del att hålla koll på!

Optimal balans för hjärnans funktion

Celler i hjärnan kommunicerar genom en serie av synapser – kopplingar mellan celler – där kemiska budbärare (neurotransmittorer) frisläpps och sedan fäster på olika receptorställen för att överföra sin information och ha sin effekt. Hjärnan kräver tillräckliga nivåer av B-vitaminer, zink, magnesium, kalcium och omega-3 fetter för rätt budskap skall överföras vid rätt tidpunkt och med rätt intensitet. Fetter är mycket viktiga för hjärnans funktion och detta återspeglas av det faktum att hjärnan innehåller cirka 60 % fett! Naturligtvis behöver vi rätt typ av fett för att hjärnan ska vara i balans och vetenskapliga studier har visat att omega-3-fetter och fosfolipider är av stor betydelse för hjärnans hälsa.

Flera studier visar också att människor med låga nivåer av omega-3-fettsyror i hjärnan, har en mindre positiv syn på livet. Detta har visat sig gälla i alla åldersgrupper, men särskilt när vi blir äldre. I senare studier har också positiva resultat påvisats, till följd av tillskott av omega-3 är i kosten.

Fördelar med krillolja

En av de stora fördelarna med Cleanmarine®s krillolja är att dess omega-3 fetter redan inneslutits i ett lager av fosfolipider, vilket ger en flygande start för leveransen av dessa essentiella fetter direkt till trötta hjärnceller. Att bättra på andelen omega-3-fettsyror kan alltså bidra till att förbättra hjärnans funktion, förbättra minnet samt ha en positiv inverkan på humöret. Tillräcklig mängd omega-3 har också påvisats kunna minska risken för demens och Alzheimers.

Att sova tillräckligt

En trött hjärna kan inte prestera på topp. Det blir svårare att kontrollera känslor, tänka klart eller agera fysiskt. Att tillgodogöra sig tillräckligt med sömn av god kvalitet är alltså grundläggande. Om du har sömnproblem, se till att du etablerar en rutin som hjälper dig varva ner och slappna av innan du ska sova. Ta exempelvis bort alla ljusstarka skärmar från sovrummet och läs gärna något lättsmält som hjälper tankarna bort från vardagens stress och att-göra-listor.