Hållbar produktion
  • Fri frakt
  • Snabb leverans
  • Smidiga abonnemang

Hållbar produktion

Krill utgör den mest förekommande levande organismen på planeten, vilket är tur för oss eftersom det ger oss en av de mest lovande nya upptäckterna inom hälsotillskott; krilloljan. Forskarna tror att den totala vikten av all antarktisk krill är mer än den totala vikten av alla människor på jorden.

Sedan 1994 har Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) angivit gränsen för allt fiske i hela Antarktis till 620 000 ton, eller 1 % av den totala beräknade biomassan i det angivna fångstområdet. Krill är en av de största biomassorna i haven. Det totala fisket i området uppgår idag till mindre än 300 000 ton per år, eller 0,5 % av biomassan. Dessa fångstbegränsningar övervakas noga av Antarktiskommissionens och omprövas regelbundet.

Rovfisk och rovdjur konsumerar ca 32 % av den totala biomassan av krill varje år – alltså betydligt mer än den godkända fiskenivån av krill. Varken krillbeståndet eller fortlevnaden för t.ex. sälar, pingviner eller valar påverkas alltså av krillfisket.

Enligt Världsnaturfonden (WWF) är antarktisk krill en av världens mest underutnyttjade marina bestånd och den totala fångstbegränsningen på 8,6 miljoner ton runt hela Antarktis är cirka 40 gånger större än den nuvarande fångsten, på 210 000 ton. Detta kan jämföras med Världsnaturfondens beräkning att "Så mycket som 90 % av alla havets stora fiskar har fiskats ut."

Du hittar mer information i illustrationen nedan;

MSC-certifiering

Den krillolja som används i Cleanmarines produkter levereras av norska Aker BioMarine, det enda fiskeriföretaget i värden med betyget A för hållbart fiske (fishsource.org). Cleanmarine®s produkter tillverkas med hjälp av etiska fiskemetoder. Cleanmarine®s krillolja var den första i Europa att certifieras av Marine Stewardship Council (MSC), som säkerställer hållbart och välskött fiske och spårbara produkter.

"För att vara MSC-certifierade, måste ett robust ledningssystem vara på plats, påverkan på ekosystemet vara minimal och aktuella djurslag måste vara i gott skick." - Nina Jensen VD för WWF Norge.

MSC (Marine Stewardship Council) Standarder

När konsumenterna ser MSC: s miljömärke, kan de vara säkra på att fisk- och skaldjursprodukterna som bär etiketten kommer från ett certifierat hållbart fiske.

MSC sätter två standarder: en miljöstandard för ett hållbart fiske och en spårbarhetsstandard.

MSC:s miljöstandard tittar på att fiskbestånden är livskraftiga, att den marina miljön värnas samt att yrkesfisket har en god förvaltning. Granskningen görs av ett oberoende certifieringsorgan

Alla företag som hanterar och säljer MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter måste genomgå en omfattande spårbarhetsrevision där de granskas mot MSC:s spårbarhetsstandard av ett oberoende certifieringsorgan.

Cleanmarine® och MSC

Fiskeriverksamheten kopplad till Cleanmarine®s produkter är certifierad och sker i nära samarbete med WWF i Norge, för att säkerställa att produktionen sker enligt fastslagna standarder och har 100 % spårbarhet från havet till hyllan.

Som en del i Cleanmarine®s engagemang för etiskt fiske, kan varje batch av Cleanmarine®s produkter spåras tillbaka till exakt den plats där fångsten togs. Ta reda på varifrån just din Cleanmarine®-produkt kommer genom att ange ditt batchnummer i vårt produktspårningsverktyg nedan.

Den nuvarande fastslagna kvoten för hållbart fiske är satt till 1 % (620 000 ton) av den totala beräknade biomassan (60 miljoner ton) i område 48 där krillen till Cleanmarine® fångas. Den årliga fångsten motsvarar dock bara ca 0,5 % av beståndet i området.

Den totala biomassan av antarktisk krill uppskattas till mellan 125 000 000 till 750 000 000 ton. Men även med en så robust biomassa som detta, är det nödvändigt att hålla sig till hållbara fiskemetoder, för att långsiktigt bevara krillbeståndet.

Håll utkik efter MSC-logotypen på förpackningar för försäkran om att du stöder hållbara fiskemetoder.

Krillolja, miljö och hållbarhet

I nära samarbete med Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) har Cleanmarine®s fiskefartyg en heltidsanställd observatör ombord och fartyget lånas dessutom ut till kommissionen flera veckor varje år, till deras egen forskning.

De fiskemetoder som används säkerställer att det inte samtidigt med krillen fångas oönskad fisk. Detta medför att du i Cleanmarine®s produkter, har ett utmärkt omega-3-tillskott, som har hämtats på ett hållbart och etiskt sätt för att bevara våra hav och det marina livet.

Krillolja och Greenpeace

Förutom engagemanget i krillfrågan från WWF har även Greenpeace varit drivande i att utvärdera fiskerinäringens utbredning och effekter samt varit en pådrivande aktör för att säkerställa att fler, såväl privatpersoner som beslutsfattare, organisationer och företag, engagerar sig och aktivt bidrar till ett hållbart fiske för att skydda antarktis känsliga miljö. Engagemanget har haft stora positiva effekter på området vilket Greenpeace också har uppmärksammat. Bland annat har man gått ut med en pressrelease kring detta, där även just Aker BioMarine finns med som ansändare och kontakt. Den kan du läsa här.